Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

The Atlas of the Real World

Ο άτλαντας του αληθινού κόσμου που δεν έχει τίποτα κοινό με τους απλούς χάρτες που είμαστε συνηθισμένοι να κοιτάμε. Η δημιουργία των Daniel Dorling, Mark Newman και Anna Barford, χρησιμοποιεί ένα λογισμικό το οποίο παρουσιάζει τα κράτη του κόσμου, όχι με το φυσικό τους αληθινό μέγεθος, άλλα με την δημογραφική σημασία σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Είναι μια ευκαιρία να δείτε τον πλανήτη μας με άλλα μάτια από μια καινούργια οπτική γωνία. Για κάθε θέμα υπάρχει και μια φωτογραφία που μας δείχνει πως θα ήταν ο κόσμος μας με βάση το συγκεκριμένο θέμα. Κοιτάξτε προσεχτικά τις εικόνες 4 και 7 που έχουν και μεγάλη σημασία για την χώρα μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Το ψαχτήρι του zirico

Προσαρμοσμένη αναζήτηση